עבודה בגובה הוא מונח הכולל מגוון רחב של עבודות המתבצעות בטכניקות שונות ובאמצעות מערכות ייעודיות שונות. עבודה בגובה יכולה להתבצע באמצעות סנפלינג, באמצעות מרפסת ניידת המונמכת באמצעות מנוף המותקן על גג המבנה, באמצעות מנוף, באמצעות סל הרמת אדם ועוד מגוון מערכות המיועדות לעבודות בגובה בתנאים שונים, בסביבות שונות ולמטרות שונות. המכנה המשותף של כל אלה הוא הסיכון הרב שיכול להתקיים בעבודה בגובה, סיכון המחייב יישום קפדני של נהלי בטיחות מקיפים עם הדגשים המתאימים לכל סוג של עבודה ומערכת הנפה לגובה.
מבנים ניידים

נהלי בטיחות בסיסיים

נהלי הבטיחות מבוססים על מספר מישורים החל בציוד, דרך התנהגות וכלה במספר אנשי צוות, גובה מעשי וכדומה. להלן מספר נהלי בטיחות בולטים שיש ליישם בכל פעילות עבודה בגובה, עם הדגשים הרלוונטיים בכל מקרה ומקרה בהובלת מבנה נייד למשל:
  • אמצעי מיגון – כל עלייה לעבודה בגובה מחייבת שימוש במספר אמצעי מיגון הכוללים כפפות עבודה עבות, נעלי עבודה וקסדה. במקרים מסויימים עשוי להיות צורך במשקפי מגן ובאמצעי מיגון נוספים בהתאם לסוג העבודה המבוצעת.
  • ציוד בטיחות – ציוד זה כולל ציוד אבטחה לאדם העובד בגובה, ומיועד להעניק לו סביבה בטוחה לעבוד בה, וכן מערכת חלופית הנכנסת לפעולה בשעת חירום. ציוד זה כולל: גידור מתאים של משטח העבודה, חבלים חזקים שיש לבדוק לפני עלייה לגובה, רתמת בטיחות אישית וכן יצירת חיבור לנקודת עוגן נוספת שתשמש בשעת חירום.
  • נהלי חירום – נהלי הבטיחות לעבודה בגובה חייבים לכלול גם פרוטוקול ייעודי של נהלי חירום המגדירים בדיוק מה יש לבצע ומה היא חלוקת האחריות בכל מקרה של מצב חירום שעלול להתעורר במסגרת העבודה בגובה, ובהתאמה למנגנון ההנפה/ הרמה בו עושים שימוש.

נהלים ייעודיים בשימוש בסל הרמת אדם

במקרה של עבודה בגובה בעזרת סל הרמת אדם יש לנקוט בנהלי בטיחות הנוגעים ליצירת שטח סטרילי בסביבת העבודה, ולייצוב מלא של כלי הרכב המניף. נהלים אלה כוללים פרישה של רגליים המקבעות את הרכב לקרקע, ווידוא שהקרקע יציבה ולא בוצית, רתימה של העובד אל גדר הבטיחות של סל ההרמה, נעילה של גדר משטח העבודה ועוד.
< לעמוד הקודם