שירותי התיקון והתחזוקה של חברת אמקו ים מביאים לידי ביטוי את אחריותה למוצרים המסופקים ללקוח. צוות התחזוקה מטפל במבנים, במכולות ובחדרי הקירור ומבטיח את שימורם לאורך זמן.
הצוות מתקן את הדרוש תיקון, מתקין חלקי חילוף, ובמקרים הדורשים התאמה מחודשת של המבנים כתוצאה משינוי בצרכים – מבצע את העבודה באתר הלקוח.
 
שירותי התיקון והתחזוקה כוללים גם עריכת ביקורות תקופתיות, תחזוקה שוטפת, איתור תקלות ומניעת מפגעים פוטנציאליים. יחידות הקירור מטופלות באופן בלעדי בידי מהנדסי הקירור של החברה להבטחת שלמותן ותקינותן.
 
להזמנה ומידע נוסף

 
< לעמוד הקודם